Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych na stronie blaszka24.pl jest Blaszka24 Jolanta Żurawiecka z siedzibą w Częstochowie ul Bór 116 dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 573-25-15-054, REGON 000322057.

2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Dane osobowe, które podajesz w formularzach kontaktowych na stronie blaszka24.pl podajesz dobrowolnie.

4. W naszej polityce prywatności za „Użytkownika” rozumieć należy osobę odwiedzającą stronę internetową blaszka24.pl.

5. Na potrzeby lepszego odbioru dalszej części naszej Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Klient” a „Administrator” – „Blaszka24”.

Zbieranie danych osobowych

1. Blaszka24.pl zbiera dane osobowe klientów za pomocą formularzy na stronie internetowej blaszka24.pl. dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres IP komputera. Dane te wykorzystujemy do: realizacji zamówienia, wyceny zgłoszenia klienta lub do kontaktu (telefonicznego lub drogą mail-ową) z Klientem.

2. Dane kontaktowe wprowadzone w formularzach kontaktowych (telefon, adres e-mail) służą nam do mail-owego lub telefonicznego kontaktu z Klientem, który przesłał zapytanie ofertowe za pośrednictwem formularzy na stronie blaszka24.pl

3. Klient wprowadzając w formularzach na stronie blaszka24.pl Swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email jednoznacznie zezwala firmie Blaszka24.pl na bezpośredni kontakt telefoniczny lub mail-owy.pl w celu odpowiedzi na zapytanie ofertowe Klienta.

4. W celu lepszego zapewnienia poufności danych wprowadzanych w formularzach kontaktowych na stronie blaszka24.pl stosujemy bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5. Dane wypełniane przez klienta w formularzach kontaktowych traktujemy jako poufne służą wyłącznie do przedstawienia oferty za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub mail-owego i są dostępne tylko dla pracowników firmy Blaszka24.pl.

6. Wiadomości mail-owe, telefoniczne służą nam do przedstawienia sprecyzowanych ofert mail-owych, telefonicznych oraz do budowania stałych, dobrych relacji z naszymi Klientami

Administrator Danych Osobowych

1. Blaszka24 jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli podasz na stronie w formularzu kontaktowych na stronie blaszka24, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

2. Blaszka24 nie udostępnia zebranych za pośrednictwem formularzy na stronie internetowej blaszka24.pl żadnych danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

3. Blaszka24 przechowuje wiadomości mail-owe klientów oraz innych podmiotów w celu świadczenia usług na najwyższym poziome, w tym również w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.

Pliki cookies

Witryna balszka24.pl używa plików cookie. Pliki Cookie to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie